၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (၂/၂၀၂၄)

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ ၂/၂၀၂၄ ကို “တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမှဖွံ့ဖြိုးမှုဆီသို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁၅း၀၀ နာရီတွင် ဤဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးစီးကော်မတီဝင်များနှင့် အသက် ၃၅ နှစ်အောက် လူငယ်ဝန်ထမ်း (၄၅)ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမှဖွံ့ဖြိုးမှုဆီသို့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှ တီထွင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည့်  သမိုင်းကြောင်းများ၊  ထိုအဆင့်မှတစ်ဆင့်  လက်မှုလုပ်ငန်းမှ  စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းလာသည့်အခြေအနေများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၏  တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊  အတွေးအခေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုသည်  နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို  အထောက်အကူပြုနိုင်မှု စသည်တို့ကို  ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများက အသိပညာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများက သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကာ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲကို ၁၆း၃၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။