၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (၁/၂၀၂၃)

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ ၁/၂၀၂၃ ကို စာဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁၅း၀၀ နာရီတွင် ဤဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးစီးကော်မတီဝင်များနှင့် အသက် ၃၅ နှစ်အောက်လူငယ်ဝန်ထမ်း (၈၀)ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

     လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ သုတ၊ ရသ စာပေများကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းလုံးညီညွတ်၍ ကိုယ်ချင်းစာတရား ပြည့်ဝစွာဖြင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ အခြေအနေများ၊ ၂၁ ရာစုတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ စာဖတ်နှုန်းများပိုမိုမြင့်မားရေး စသည်တို့ကို လူငယ်ဝန်ထမ်း(၅)ဦးမှ ဦးဆောင်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသည့်လူငယ်ဝန်ထမ်းများက သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကာ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲကို ၁၆း၃၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။