စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့်  လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်

၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၏

လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပြီး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

စာရင်းဇယားများကို တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေး၊ စိစစ်၊ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ

မူကို လက်အောက်ဝန်ထမ်းများအားလုံး သိရှိ စေရန်အတွက် ဖြန့်ဝေအသိပေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော ဖြစ်စဉ်

များအား ထိမ်ချန်မှုမရှိဘဲ မှန်ကန်စွာတင်ပြရေးအတွက် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်စည်းကမ်း နှင့်အညီ အထူးကြပ်မတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ရုံးပစ္စည်း

သုံးစွဲမှုများအား ပျောက်ဆုံးမှုမရှိစေရန် အတွက် တာဝန်ရှိသူများမှ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေး အထူး

ဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကို လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။

ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး

လိုအပ်သည့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် လမ်းညွှန်မှုများပြုလုပ်ကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၁၅:၄၅) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။