စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊     စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန     တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့်   လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို
၂၀၂၃   ခုနှစ်၊   ဇွန်လ   (၉)   ရက်နေ့၊   မွန်းလွဲ  (၁၄:၃၀)  နာရီအချိန်တွင်   ဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌   Hybrid  ပုစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

     အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား   Assets Register ရေးသွင်းရန်၊   ငွေသုံးစွဲမှုများကို   စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန် ၊   ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအား
ပြီးစီးမှုအလိုက် စာရင်းဇယားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ထားရန်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်မှာကြား ပါသည်။

     ထို့နောက်   တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများမှ   ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၏   တင်ပြချက်များအပေါ်  ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး
လိုအပ်သည့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ပြုလုပ်ကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၁၅:၄၅) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။