ဒုတိယဦးစီးမှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းနှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

,

       စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊    စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏   ဒုတိယဦးစီးမှူးများ  လုပ်ငန်းခွင်ဝင်  ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ

သင်တန်းနှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၁၅.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင်နေပြည်တော်ကောင်စီရှိ

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်

သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။

       ဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။

       ဒုတိယဦးစီးမှူးများ   လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းကို ရက်သတ္တ (၆) ပတ် ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီးရုံးချုပ်နှင့်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၅၄) ဦး နှင့် ငွေစာရင်း ဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်းကို ရက်သတ္တ (၁) ပတ်

ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေစာရင်းတာဝန်ခံ အရာထမ်း/အမှုထမ်း သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦး တက်ရောက်ပါသည်။