စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကျင်းပခြင်း

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing  အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊  မတ်လ (၃) ရက်နေ့၊
မွန်းလွဲ (၁၃:၃၀) နာရီအချိန်တွင် Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ
နှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

     အဆိုပါ Knowledge Sharing အစီအစဉ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၂) က
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးများအတွက် ဥပဒေ အသိပညာပြန့်ပွားရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများနှင့်
ဝန်ထမ်းများ သိရှိသင့်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

     ထို့နောက် ကဏ္ဍ အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများက သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး
Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို မွန်းလွဲ (၁၄:၄၅) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။