စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း (မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့  (National Accounts Cluster)  လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၂၆)
ရက်နေ့၊   မွန်းလွဲ  (၂:၀၀)  နာရီအချိန်တွင်   Hybrid   ပုံစံဖြင့်   ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ    စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊  ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်  သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ   National  Accounts  Cluster အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် တာဝန်ရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များစုစုပေါင်း (၃၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

     အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က  အစည်းအဝေးခေါ်ယူရသည့်ကိစ္စနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး  သက်ဆိုင်ရာ
ဌာနများမှ ပေးပို့ထားသည့်အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဆောင်ရွက်ရမည့်ဌာနများ၏ အတည်ပြုချက်များနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀) နာရီတွင်
ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။