၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနား

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနားအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ

(၁၄) ရက်နေ့တွင် Hybrid ပုံစံဖြင့်ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။

     အဆိုပါဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

တင်ပြချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းတို့ကို

ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။