၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနားအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ
(၂၉) ရက်နေ့တွင် Hybrid ပုံစံဖြင့်ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။  

     အဆိုပါ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ဝန်ထမ်းများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းတင်ပြကြပြီး၊
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန် မှာကြား၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။

     ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ နှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းဦးရေ
စုစုပေါင်း (၁၅၉) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။