၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီ
အချိန်တွင်    Hybrid   ပုံစံဖြင့်    ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊   ကဏ္ဍများမှ   ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်   အရာထမ်း၊    အမှုထမ်းများ
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ   Knowledge   Sharing  အစီအစဉ်တွင်   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က   အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌   ဌာနရှိဝန်ထမ်းများသည်  မိမိတို့
တက်ရောက်ခဲ့သည့်   အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှ   ရရှိလာမည့်အချက်အလက်များကို   မိမိတို့ဌာနအတွက်   ပြန်လည်အသုံးချရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
လေ့လာသင်ယူခဲ့သည့်    သင်ခန်းစာများ၊   အတွေ့အကြုံများကို   ဆက်လက်ဆင့်ပွား   မျှဝေပေးခြင်းအားဖြင့်   ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းများကို   ပိုမို
အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊   ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင်   မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ   ပါဝင်နေသည့်အတွက်   တက်တက်ကြွကြွ
ပါဝင်ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း၊   မရှင်းလင်းသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်  သိရှိလိုသည့်ကိစ္စရပ်များရှိပါက   မေးမြန်းဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်း၊ လက်ရှိ
အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပိုင်းတွင် မည်ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည်ကို စဉ်းစားနိုင်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်
မှာကြားခဲ့သည်။   

ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးစိစစ်သုံးသပ်မှုနှင့်သုတေသနကဏ္ဍမှ  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သူဇာဝင်းက  (၁၄-၈-၂၀၂၂)  ရက်နေ့မှ  (၁၉-၈-၂၀၂၂)
ရက်နေ့အထိ  စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊  Land  Transport  Authority  (LTA) Campus တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Singapore-U.S Third Country  Training
Program :  Workshop  on  Sustainable  and  Resilience  Infrastructure  အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို
ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး  သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှ ဝန်ထမ်းများက  ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  Knowledge  Sharing အစီအစဉ်ကို   
မွန်းလွဲ (၁၄:၀၀) နာရီတွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။