စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလျင်အမြန်အကျိုးရရှိနိုင်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဦးဆောင်ကျင်းပ

,

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်   လျာထားဆောင်ရွက်နေသည့်   အလျင်အမြန်  အကျိုးရရှိ နိုင်မည့်  စီမံကိန်းများနှင့်   စပ်လျဉ်းသည့်ညှိနှိုင်း
အစည်းအဝေးကို   ၃၀-၈-၂၀၂၂   ရက်နေ့ နံနက်  ၁၀:၀၀ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန   ရုံးအမှတ်(၃၂)  အစည်းအဝေးခန်းမ၌
စီမံကိန်းနှင့်  ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကြီး  ဒေါ်သန်းသန်းလင်း     ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။   အစည်းအဝေးသို့     အလျင်အမြန်
အကျိုးရရှိနိုင်မည့်    စီမံကိန်းများကို   အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်   စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေးနှင့်  ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
သမဝါယမနှင့်  ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊  စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ၊     ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊     ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်    စီမံကိန်းနှင့်  ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်    ဒုတိယဝန်ကြီး  ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက    ၂၀၂၂-၂၀၂၃    ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင်    အလျင်အမြန်   အကျိုး ရရှိနိုင်မည့်
စီမံကိန်းများ၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊  ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊  အကောင်အထည်ဖော်  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဌာနများ၏
မြေပြင် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကို   သိရှိခြင်းဖြင့်  လိုအပ်သည့်  ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းမှုများ   ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့်  စီမံကိန်း
တစ်ခုချင်းအလိုက်  ဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း၊    ထို့အပြင် စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက ရည်မှန်းထားသည့် ရလဒ်  ထွက်ပေါ်လာရန်လိုအပ်ကြောင်း၊
လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ၊  အဟန့်အတားများကိုလည်း  တင်ပြပေးစေလိုကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့
ပါသည်။

ထို့နောက်  စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်  ဌာနများမှ စီမံကိန်း တစ်ခုချင်းအလိုက်  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
အခြေအနေများကိုတင်ပြရာ တင်ပြချက်များ အပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးက ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကို (၁၃း၃၀) နာရီတွင်
ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။