၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၃:၀၀)

နာရီအချိန်တွင် Hybird ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ကဏ္ဍများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်

အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ Knowledge Sharing အစီအစဉ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ ဝန်ထမ်းများ၏ Capacity မြှင့်တင်ရေး

သည် အရေးကြီးကြောင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများမှ ပြည်တွင်း၊

ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၌ မိမိတို့လေ့လာသင်ယူခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများ၊ အတွေ့အကြုံများကို အခြားဝန်ထမ်းများကို မျှဝေရန်

ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ဝန်ထမ်းများ အသိပညာပြည့်ဝလာပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းရည်လည်း တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစဉ်အဆက်မပြတ်

သင်ယူမှုရှိစေလိုကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကြီးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်ဆွေရီက စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ Temasek Foundation၊ Civil Service

College မှ ဖွင့်လှစ်သော Resilient in Crisis Governance (TFRCG) Program သင်တန်းသို့ (၁၈-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၆-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့ထိ

Online ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ပြီး ကဏ္ဍများမှ ဝန်ထမ်းများက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကာ ‌မွန်းလွဲ

(၁၄:၃၀) နာရီတွင် Knowledge Sharing အစီအစဉ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။