၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ SNA 2008 ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ SNA 2008 ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

အခမ်းအနားကို ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် Hybird ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တက်ရောက်၍

အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ သင်တန်းကို ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ online ဖြင့် ၁၂ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့်

အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ  SNA 2008  သို့  ပြောင်းလဲတွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းများ  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊  ပြောင်းလဲမှု

အတွက် လိုအပ်သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို  သိရှိစေရေးနှင့် SNA 2008 နှင့်ပတ်သက်၍  အဆင့်လိုက်‌ ပြောင်းလဲမှုများအတွက်

ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များမှ SNA 2008 လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေ

သည့် ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်းများ နေ့စဉ် နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂း၃၀) နာရီအထိ လုပ်ငန်းခွင်မပျက် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း

သတင်းရရှိပါသည်။