၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ (ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်) စိစစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ (ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်)

စိစစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ( ၂ ) နာရီတွင် Hybird ပုံစံဖြင့် ကျင်းပ

ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ/အဖွဲ့အစည်းများ

၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် မူလခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် မလုံလောက်သည့်အတွက် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရန်

လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် အဆိုပြုလာသည့်  ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ ( ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ) စိစစ်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထား

သည့် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စိစစ်ရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

အပါအဝင် စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းဦးရေ (၃၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။