၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့

တွင် Hybird ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။         

အဆိုပါဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ကဏ္ဍအလိုက်၊ ရာထူးအဆင့်အလိုက် ဝန်ထမ်းများ မှရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများသက်သာ

ချောင်ချိရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ Paperless  အပါအဝင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများကိုတင်ပြရာ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ

များမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လုပ်ငန်းအစီအမံများ၊ ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်မှာကြား

ပါသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များအပါအဝင် ဝန်ထမ်းဦးရေစုစုပေါင်း (၁၅၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြ

ပါသည်။