စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရုံးချုပ်ရှိ ကဏ္ဍများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများဖြင့် အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့တိုင်း Online ဖြင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဦးဆောင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရုံးချုပ်ရှိ ကဏ္ဍများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများဖြင့် အပတ်စဉ်  တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့တိုင်း Online ဖြင့်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။