စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုထားသူများအနက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။      စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) ရာထူးနေရာများ၌ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့်  ၉-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာစစ်ဌာနအသီးသီး၌ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်။

၂။       လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် စီမံကိန်း ဦးစီးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon Kachin.pdf413.95 KB
PDF icon kayah.pdf407.71 KB
PDF icon kayin.pdf393.74 KB
PDF icon chin.pdf377.43 KB
PDF icon sagaing.pdf398.09 KB
PDF icon tanintharyi.pdf382.62 KB
PDF icon Bago.pdf372.05 KB
PDF icon Magway.pdf363.18 KB
PDF icon Mandalay.pdf374.85 KB
PDF icon Mon.pdf352.51 KB
PDF icon Rakhine.pdf355.93 KB
PDF icon Yangon.pdf375.56 KB
PDF icon Shan.pdf335 KB
PDF icon Aya.pdf354.57 KB
PDF icon Naypyitaw.pdf371.09 KB