စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့က လူတွေ့နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

၁။      စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် ၂-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ကာ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့က လူတွေ့နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသည်။

၂။       ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများသည် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးအမှတ်(၁)သို့ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်(၉း၃၀)နာရီအရောက် သတင်းပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းပို့လာရောက်ရာတွင် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား အလလခ(ပုံစံ-၂)မူရင်းကို ယူဆောင်လာရန်ဖြစ်ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon LD result list.pdf24.5 KB