မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ(၃)လပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ(၃)လပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးအခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း (၁၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ(၃)လပတ် (အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ) သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်းနှင့် ကြွေးမြီအသုံးစရိတ်များ သုံးစွဲမှုအခြေအနေ များအပေါ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။