စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ၊ ငွေသားအခြေခံအပိုင်း (၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခိုင်မာအားကောင်းသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ၊ ငွေသားအခြေခံအပိုင်း (၁) Intrnational  Public Sector Accounting Standards – IPSAS, Part -1 of Cash-Basis သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်၊ (၈:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၃၄) ၌ ကျင်းပသည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစတင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်မှာ အစိုးရဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြသည့်စနစ်ကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) သို့ ကူးပြောင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့သော IPSAS Transition Plan and Roadmap အရ Cash Basis မှ Accrual basis သို့ အဆင့်ဆင့်ကူးပြောင်းခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၃၂ ခုနှစ်အထိ အဆင့် (၄) ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အချိန်ဇယားများကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ အစိုးရစာရင်းပေါင်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်းတို့ကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ (IPSAS) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊သင်တန်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ဌာန၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ လက်တွေ့ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ပို့ချသည့် သင်ခန်းစာများ ကြိုးစားသင်ယူလေ့လာပြီး ဆင့်ပွားသင်ကြားပေးရန် တိုက်တွန်းမှာကြားပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါက်တာကံဇော်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်သူပိုင်/အများပိုင်/အစိုးရနိုင်ငံပိုင်စာရင်းများ (စာရင်းကိုင်စံများ) ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရန် စံသတ်မှတ်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာပြည်သူ့စာရင်းစနစ်တွင် လိုက်လျောညီထွေ သဟ ဇာတဖြစ်စေရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို လိုက်နာပြောင်းလဲကျင့်သုံးစေရန် ကြိုးစားလာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ IPSAS စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူပိုင်ကဏ္ဍလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် သွင်းအားစုများကို ခွဲဝေသုံးစွဲရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် များချမှတ်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများ၏စာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြမှုကို အများလက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် စာရင်းထားနည်းစနစ် (GAAP) မှ နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ (IPSAS) သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် စာရင်းထားနည်းစနစ်နှင့် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ (IPSAS) တို့အကြား ကွာဟချက်များအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေမှုများကိုလည်း IPSAS Transition Plan and Roadmap ကို ရေးဆွဲ၍ IPSAS အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၃၂ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် IPSAS ကျင့်သုံးမှုအောင်မြင်စေရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ Key Stakeholder များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ အခြားနှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့မှအကြီးအကဲများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူများ စုစည်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါက်တာကံဇော်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ သင်တန်းကထိကများနှင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတို့မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၁၀၀) ဉီး တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ကြပြီး၊ သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ် (၁၄) ပတ် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန