စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

, , ,

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇင်ထွန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား၍ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းအား (၁၇.၉.၂၀၁၈) မှ (၂၈.၉.၂၀၁၈)ထိ သင်တန်းကာလ (၂)ပတ် ဖြစ်ပါသည်။

, ,