တောင်ငူခရိုင်ရုံးမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနှင့် အသက်အာမခံလျော်ကြေးငွေများ ပေးအပ်ပွဲကျင်းပခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ တောင်ငူခရိုင်ရုံးမှ (၂၁-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေတာရှည်မြို့၌ ၅၉ယ/၁၁၃၈၁ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဝင်းဇော်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်စန်းထွေးအား (၂၃-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ခရိုင်တာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ယာဉ်အမှတ် 7I/9848 ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူကိုဟိန်းဝင်းသန်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်မေသူဇာကျော်အား (၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၀-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် 7M/4451 ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဝင်းညွန့်နှင့် မောင်အောင်သူရာမိုးတို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်စိုးအား (၂၃-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၂၀ သိန်း၊ (၂၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့၊ ကျွန်းတောကုန်းရွာမှ တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ (၁၀)ယူနစ်ထားရှိသော ဒေါ်ခင်မျိုးဆွေ သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးသန်းကြွယ်အား (၂၃-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၉-၅-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ဇေယျဝတီမြို့၌ ၉ယ/၄၁၆၃၆ ဆိုင်ကယ်နှင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဂျေကူးမား(ခ) ဦးမြင့်ဇော်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေးအား  (၂၆-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁၅-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့၌ 2E/8684 ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူဦးသံချောင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ပြုံးအား (၂၇-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် (၁၀)သိန်း၊ (၁၅-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့၌ 2E/8684 ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူကိုချစ်သဲအောင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဥမ္မာအား (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ခရိုင်တာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် (၁၀)သိန်းတိတိအား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။