ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအား လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း စစ်ဆေးမည့်ရက် အသိပေးခြင်း

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအား

လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း စစ်ဆေးမည့်ရက် အသိပေးခြင်း

 

 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်

လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာ အတွက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ

အပ်ပါသည်။

 

AttachmentSize
PDF icon DSO_Result.pdf372.85 KB