ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်များအပေါ်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍  အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်များအပေါ်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍  အသိပေးကြေညာချက်

၁။        ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်များအပေါ် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် OSS ရုံးများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွင် ၄-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ OSS ရုံး ဖွင့်လှစ်၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။        ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းလာသော ပြည်သူများအနေဖြင့် ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ကျောက်တံတားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌ သီရိ(၅)မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင်လည်းကောင်း ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြခြင်းကို လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါက (၇)ရက်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြလိုခြင်းမရှိပါက OSS ရုံးများတွင် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်များ ပေးဆောင်၍ နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        OSS ရုံးများတွင် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်များ ပေးဆောင်ခြင်းအား အပြီးသတ် အခွန်စည်းကြပ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသို့ပေးဆောင်ပြီးနောက်မှ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြ၍ ကျသင့်အခွန်ငွေအား ပြန်လည်တောင်းခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

၅။        ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်များ တွက်ချက်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ် တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍ အခွန်စည်းကြပ်ရာ၌-

            (က)     Free Permit ဖြင့် တင်သွင်းခြင်း

                         တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း                                                 =  (CIF + CD + SGT+CT)

                        အခွန်တွက်ချက်ခြင်း       (စကလက နှုန်းထားဖြင့်)          =                *********

                        အကောက်ခွန်တွင် ပေးသွင်းခဲ့ရသည့် ကြိုတင် ၂ %          =          (-)   *********

                        ထပ်မံကောက်ခံမည့်အခွန်                                           =                  (*********)

          (ခ)       ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံ၍  တင်သွင်းခြင်း

                        တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း                                                  =  (CIF + CD + SGT+CT)- ၅၀ သိန်း

                        အခွန်တွက်ချက်ခြင်း      (စကလက နှုန်းထားဖြင့်)           =                 *********

                        အကောက်ခွန်တွင် ပေးသွင်းခဲ့ရသည့် ကြိုတင် ၂ %          =          (-)   *********

                        ထပ်မံကောက်ခံမည့်အခွန်                                            =                 (*********)

          (ဂ)       Showroom များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူခြင်း

          ဝယ်ယူသူ တင်ပြသည့် အဝယ်တန်ဖိုးနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် တန်ဖိုးအနက် များရာတန်ဖိုးအား အဝယ်တန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတန်ဖိုးအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။          အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် ၄၆ ၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) ဖုန်း-၀၁-၃၇၈၃၇၂ နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန