မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင်လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၁၃

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ၄၆ ၊ နေပြည်တော်၌ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော  ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအား အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ စီးပွားရေးရာဌာနကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗရတ်ဆင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြည်တွင်းနေမဟုတ်သည့်နိုင်ငံခြားသားများအား တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ  အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးနောက် တက်ရောက်လာသည့်ဌာနများအလိုက် တာဝန်ရှိသူများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

   အဆိုပါ ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ စီးပွားရေးရာဌာနကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။