အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ထမ်းများအနက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် ( ၁၂၉ ) ဦးစာရင်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခြင်း

   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် (၁၂၉) ဦးစာရင်းအား ၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website ဖြစ်သည့် www.irdmyanmar.gov.mm တွင် လွှင့်တင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင်(၁၂၉) ဦးစာရင်းအနက်(၅၀) ဦး စာရင်းအား ၂၇-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

   ထိုသို့ အသိပေးဖော်ပြရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်တွင်မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အခွန်ပေးသွင်းမှုအဆင့် ၊ အခွန်ပေးသွင်းမှုပမာဏတို့အား အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ကြေညာအပ်ပါသည်-

အဆင့် အခွန်ထမ်းအမည် ​နေရပ်လိပ်စာ ရုံး/ဌာန လုပ်ငန်းအမျိုးအစား မှတ်ချက်

သန်း (၁၀၀၀၀) အောက်

ဦးတင်ဝင်း

မာလကာကုန်းကျေးရွာ၊ မြန်အောင်မြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီ အရက်ချက်စက်ရုံ  

   စာရင်းပြုစုမှုစနစ် အားနည်းချက်ကြောင့် အခွန်အများဆုံးပေးသွင်းသူစာရင်း အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိသွားခြင်းအပေါ် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန