(၂၂ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ် (၅၀၀) တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် နမူနာပုံစံကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ

ကြေညာချက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် )

၁။   ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ထီဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ပေးမည့် (၂၂ )ကြိမ်မြောက် ကျပ် (၅၀၀) တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် နမူနာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်−

၂။   (၂၂ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်(၅၀၀)တန် ဆုမဲများမှာ အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀၀)၊ ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) ကျပ်သိန်း (၃၀၀၀) နှင့် ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) ဆုများပါဝင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ်(၅၀၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ