ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ် နှင့် ITCT Senior Advisor Mr. Hafiz Choudhury တို့တွေ့ဆုံခြင်း

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ  ၈

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ၄၆ ၊ Call Room ၌ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၃:၀၀ နာရီတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ်နှင့် ITCT Senior Advisor Mr. Hafiz Choudhury တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင်  အထူးကုန်စည်ခွန်ဆိုင်ရာ Enforcement Programme စတင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ အထူးကုန်စည်ခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်အဆင့်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အထူးကုန်စည်ခွန်အဖွဲ့ကို စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။