“အခြေခံစာရင်းအင်းပညာ အသုံးချမှုဆင့်ပွားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၈)” သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

,

 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ပို့ချသည့် “အခြေခံစာရင်းအင်းပညာ အသုံးချမှုဆင့်ပွားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၈)” သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်မှ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင် The Role of Statistics, Introduction to Descriptive Statistics, Correlation and Regression Techniques, Index Number, Sampling Techniques, Time Series Analysis and Forecasting စသည့် သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၁၇-၆-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၈-၆-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့ရုံးချုပ်မှ သင်တန်းသား/သူ (၁၂) ဦးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများမှ သင်တန်းသား/သူ (၁၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၅) ဦး တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။