စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ Knowledge sharing Program ကျင်းပ

, ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) တွင် Knowledge sharing Program ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာကဏ္ဍ၌

ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Knowledge sharing Program တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂) က

အမှာစကားပြောကြားရာ e-Government အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင် မိမိတို့ဌာနအနေဖြင့် အခြားဌာနများနည်းတူ

ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဌာနအနေဖြင့် e-Government အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်

အဓိကကျသည့် Mini Data Center လည်းရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ Mini Data Center နှင် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုမည့်

Share Point, FTP, Exchange Mail တို့ကို လိုက်ပါ၍ အသုံးပြုစေလိုကြောင်း၊ ယခု Knowledge sharing Program ကို

မိမိကဏ္ဍအတွက် မည်သို့ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း စဉ်းစားစေလိုကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်

ရုံးတွင်းစာများကို အဆိုပါ Application များအသုံးပြု၍ အဆင့်ဆင့် တင်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

တက်ရောက်သူများအနေဖြင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြီး ICT တိုးတက်စေရေးအတွက် အကြံပြုပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ Knowledge sharing Program ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့အထိ (၁၀) ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး

ဌာနအတွင်းရှိ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း စုစုပေါင်း (၂၀၀) ဦး ကို အုပ်စုခွဲ၍ တက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။