စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသောဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်ကြောင်းကြေညာခြင်း

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆,၀၀၀-၂,၀၀၀-၂၂၆,၀၀၀) ရာထူး (၁၀၀)နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၁၇-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကြေးမုံသတင်းစာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် မြဝတီသတင်းစာတို့တွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်း၍ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။     အဆိုပါသတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက်ကို ၃၁-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) ၁၆း၀၀ နာရီအထိ လျှောက်လွှာများတင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။