“ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ချေးပေးမည့်အစီအစဉ်” မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

၁။    နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ တောင်သူလယ် သမားဦးကြီးများသို့ စိုက်ပျိုးစရိတ် အရင်းအနှီးများရရှိစေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ ကိုနှစ်စဉ်ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။ တောင်သူလယ်သမားကြီးများကလည်း သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ချေးငွေများအချိန်မီ ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘဏ်နှင့် တောင်သူဦးကြီးများအကြား နှစ်ဦးနှစ်ဘက် တာဝန်ကျေပွန်စွာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂။    စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများကို စိုက်ပျိုးရာသီအလိုက်ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိရာ တောင်သူ ဦးကြီးများအနေဖြင့် အချိန်စေ့ချေးငွေပြေကျေမှသာ (ယခင်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းမှသာ) ချေးငွေ အသစ်ထုတ်ချေးခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထုတ်ချေးသော အခြား နှစ်တို၊ နှစ်လတ်ချေးငွေများကိုလည်း သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ  ထုတ်ချေးခွင့်ရရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၃။    ၂၀၂၃ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများအား ယခင် ချေးငွေ အရင်း၊ အတိုးများပါ  ပြေကျေစွာ ပေးဆပ်ပြီးသည့်  တောင်သူများသို့  မိုးရာသီစိုက်ပျိုးချိန်အမီ ၁၈-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစတင်၍ ယခင် နှစ်နည်းတူ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၅% ဖြင့်  သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများမှတဆင့် ထုတ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။    သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခင်ချေးငွေများပြေကျေစွာပေးဆပ်ပြီးသည့်  တောင်သူလယ်သမားဦးကြီး များအနေဖြင့် ၂၀၂၃ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ အချိန်မီရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့လယ် ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများနှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြရန် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။


မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်