အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ( ၂၂ - ၁၁ -၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ( ၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (အခြေခံ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း

          ဌာနတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် က

အမှုထမ်း (၂၇) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း။

၁။    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူးရာထူး နေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၉၈၀၀၀-၂

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို  ( ၂၂ - ၁၁ -၂၀၂၁ )  ရက်နေ့ ၊ နေ့လည်      ( ၁ : ၀၀ )   နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

, , ,

Pages