စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(FIU)တို့မှ ပေးပို့လာသည့် Sanction List စာရင်းများနှင့်ဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသည့် အကြောင်းကြားစာများ

မီးဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင် ကာကွယ်သည့် အသိပညာမျှဝေပေးသည့် အခမ်းအနား

, ,

                    မီးဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်း အသိပညာမျှဝေပေးသည့် အခမ်းအနား

 

ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာ အတွက်