ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA)၏ ချေးငွေ၊ နည်းပညာအကူအညီတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃

Pages