အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)၊ ၂/၂၀၂၂ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          သင်တန်းတွင် သင်တန်းမိတ်ဆက်၊ မော်ကွန်းတိုက်အကြောင်းခြုံငုံမိတ်ဆက်ခြင်း၊ မော်ကွန်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ မှတ်တမ်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းများစိစစ်ခွဲခြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မော်ကွန်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု၊ သိမ်းဆည်းထားသည့် အရေးကြီးမော်ကွန်းများ၊ အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပသုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း၊ Digital Record Management ၊ National Archives Information System စသော ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၃၅) ဦး တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။