၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းလျာထားသည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေပြည်တော် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းလျာထားသည့် ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ 
အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ 
အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး က ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အဆိုပြု လျာထားသည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။ 
ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တင်ပြထားသည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကဏ္ဍအလိုက် ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် များနှင့်တာဝန်ရှိသူများက ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် အချက်အလက်များအပေါ် အကြံပြု ဆွေးနွေးပါသည်။
ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်၍ စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက် များကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း အချိန်မီပြုစုပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်မှာကြားပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၂:၅၀)နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။