၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့၌ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) နှင့် ရုံးအမှတ် (၃၂) တို့တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) နှင့် ရုံးအမှတ် (၃၂) တို့ရှိ

အစည်းအဝေးခန်းမများ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

စာမေးပွဲကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများကို အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစာမေးပွဲသို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့် နေပြည်တော်စီမံကိန်းဦးစီးရုံးတို့မှ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း

စုစုပေါင်း( ၁၄၈ )ဦး ဖြေဆိုပါသည်။