မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်းကောက်ယူမှု အခြေအနေလေ့လာဆန်းစစ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, ,

၂၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှု ပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်း၍ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုရလဒ်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် (၄၄) ဉီးတက်ရောက်

ခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးများကို ပိုမိုခိုင်မာသည့် ခန့်မှန်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေ လေ့လာဆန်းစစ်မှုကို

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ၌ (ပထမအကြိမ်) ကောက်ယူခဲ့ရာ  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်း မြို့နယ် (၃၂၃) မြို့နယ်တွင်တစ်မြို့နယ်၌

ရပ်ကွက် (၂)ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂)ခုရွေးချယ်ပြီး နမူနာကောက်ကွက်တစ်ခုလျှင်(၁၀)အိမ်ထောင် စုစီဖြင့်  ကွင်းဆင်း ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၀,၅၀၀,၃၆၁) အနက်နမူနာအိမ်ထောင်စု (၁၂,၉၂၀)စုနှင့် စုစုပေါင်းအရောင်းဆိုင်(၁၄၈၂)ကို ကောက်ယူ

ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

 ဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၅)ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဉီးစီက ကွင်းဆင်း ကောက်ယူခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်

အခက်အခဲများ၊အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး မြေပြင်ကွင်းဆင်းကောက်ယူမှုမှရလဒ်များနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော

အခြေအနေများကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်၍ လိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တွေ့ရှိချက်ရလဒ်များအပေါ် လိုအပ်သည်များ၊ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက် ရမည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားပြီး

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၁၇:၀၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။