စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်နှင့် ပြည်‌ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ (၄) လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, , , , ,

၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)နှင့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလျင်အမြန်အကျိုးရရှိနိုင်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဦးဆောင်ကျင်းပ

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်   လျာထားဆောင်ရွက်နေသည့်   အလျင်အမြန်  အကျိုးရရှိ နိုင်မည့်  စီမံကိန်းများနှင့်   စပ်လျဉ်းသည့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို   ၃၀-၈-၂၀၂၂   ရက်နေ့ နံနက်  ၁၀:၀၀

Pages