အကြိမ် (၃၀) မြောက် အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အကြိမ် (၃၀) မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၂) ကို ရုံးအမှတ် (၂၆) ရှိ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာကူးစက်လှည့်အကူ၊ စာတွဲထိန်းနှင့် အကောက်ခွန်ထိန်း နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆) လတွင် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) အတွက် သုံးစွဲသည့် ကျပ် သန်း ၁၀၀ အထက် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အသိပေးကြေညာချက်

Pages