ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေတည်ထောင်သွားမည်

နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာနှင့် နေထိုင်နိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးနှင့် လစဉ်ပင်စင်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးတို့အတွက် ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund-CPF) တည်ထောင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ တည်ထောင်သွားနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ရက်စွဲပါအမိန့် ကြေညာစာအမှတ် ၂၇/၂၀၁၉ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါကော်မတီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းမှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှ အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့်ပါဝင်ပြီး ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့မှ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ (သတင်းစဉ်)