ထုတ်လုပ်သူစျေးဆနှုန်းကိန်း(Producer Price Index-PPI) တွက်ချက်မှု အခြေခံသင်တန်း

နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်လ ၂၈။

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စျေးနှုန်းစာရင်းအင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ထုတ်လုပ်သူဈေးဆနှုန်း ကိန်း(Producer Price Index-PPI) တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက်   နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့(International Monetary Fund-IMF)မှ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူ   Ms. Mari  Yla-Jarkko နှင့်  Ms. Katherine Ruth Pegler တို့မှ  ထုတ်လုပ်သူဈေးဆနှုန်းကိန်းတွက်ချက် မှုအခြေခံသင်တန်း(Producing PPI Basic level Training)ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် သင်တန်းသား စုစုပေါင်း(၂၈)ဦးတို့အား ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ သင်တန်းခန်းမတွင် ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို (၂၈-၈-၂၀၁၇)မှ (၈-၉-၂၀၁၇) အထိ (၁၀)ရက်ကြာ ပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။