မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၈) ပညာရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Education Task Team) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

    မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း      (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework - NIF) တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၈) ပညာရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme- UNDP) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၈) ပညာရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၆၉)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

    အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် မဏ္ဍိုင်(၃)၊ ပန်းတိုင်(၄) တွင်ပါရှိသော ပညာရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် မဟာ ဗျူဟာ(၄.၁) အရည်အသွေးမြင့်မားသော ရာသက်ပန်ပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း တန်းတူ ရရှိရေး ခေါင်းစဉ်အောက်မှ လုပ်ငန်းစဉ်(၁၀)ခုတို့ကို အဓိကအလေးပေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် တိုင်းတာနိုင်မည့် ညွှန်ကိန်းများ ထွက်ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။

နေပြည်တော်၊  ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်

(သတင်းစဉ်)

, ,