တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်-အာဆီယံစာရင်းအင်းဖိုရမ်သို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် တက်ရောက်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မှ ၁၃ ရက်နေ့ အထိကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်-အာဆီယံစာရင်းအင်းဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါဖိုရမ်သည် တရုတ်-အာဆီယံလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများ ပေးရာတွင် အနာဂတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ဒေသတွင်း လူမှုရေးတိုးတက်မှုများ လွယ်ကူချော မွေ့စေရေးအတွက် တရုတ်နှင့်အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ စာရင်းအင်းရုံးများ အချင်းချင်းစာရင်းအင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်  အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်၊ စာရင်းအင်းရုံးများ၏ Website နှင့် အာရှနိုင်ငံများ၏ စာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများမှ ထူထောင်ထားသည့် Website များမှ စာရင်းအင်းအချက် အလက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်၊ တရုတ်-အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ နှစ်စဉ်စာရင်းအင်းစာစောင် အားအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  (သတင်းစဉ်)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မှ ၁၃ ရက်နေ့ ထိ