စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

,

       အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့အောက်တွင် ဖွဲ့စည်း

ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊

မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Hybrid အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

       အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ အဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်

အစီအစဉ်၊ အချိန်ဇယားနှင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

       ထို့နောက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ မှ မိမိတို့ ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို

အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး  ဆွေးနွေးမှုကို မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

       အစည်းအဝေးသို့ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့

အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း (၁၇) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။