မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃ နှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးမည့်ရက်အသိပေးခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃(၆)နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး(၃)နေရာ တို့အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ် ပါသည်-

            (က)     မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃

                        မော်(၃)-၀၀၁ ၊ ၀၀၂ ၊ ၀၀၃ ၊ ၀၀၄ ၊ ၀၀၅ ၊ ၀၀၇ ။

(ခ)       အငယ်တန်းစာရေး

(၁)    ငယ်ရေး -၀၀၂ ၊ ၀၀၄ ။

၂။       ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအားလူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၃-၁၂-၂၀၂၂(စနေနေ့)နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်ရုံးချုပ်) နှင့် ရန်ကုန်ရုံးခွဲတို့၌ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။