စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

       စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တစ်မျိုးသားလုံး ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts

Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀) နာရီတွင် ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Hybrid

အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

       အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆောင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ

ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

       အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်

နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ ကဏ္ဍစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ ဝန်ကြီး ဌာနအလိုက်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အခြေအနေများ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊

ပြည်ပချေးငွေ၊ အကူအညီအထောက်အပံ့နှင့် နည်းပညာအကူအညီရရှိမှုများ၊ အမျိုးသားအဆင့်ညွှန်ကိန်း မူဘောင်(National Indicator Framework)

အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်များနှင့် သုံးသပ် တင်ပြချက်များကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

       ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များမှ ယင်းတို့ပေးပို့ထားသည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်အတည်ပြုခြင်းများနှင့် အကြံပြုဖြည့်စွက်ခြင်းများ

တင်ပြရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ဆွေးနွေးမှုကို (၁၂:၀၀)နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။