ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

                                              ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန     ၊      ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်    လစ်လပ်လျက်ရှိသော

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၁၈) နေရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် 

ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

AttachmentSize
PDF icon DSO_Form.pdf828.04 KB
PDF icon DSO_News.pdf948.97 KB