ဆူဒန်နိုင်ငံမှ Mr. Abdelazim Hassan Ahmed Musa နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

ဆူဒန်နိုင်ငံမှ Alhana Printing Press ၏ Owner & the General Director ဖြစ်သူ Mr. Abdelazim Hassan Ahmed Musa သည်  မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး ဒေါ်မြသူဇာ နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။